jaar

Wiktionary-с

Африкаансаар


Нэр үг

jaar

жил

Голландаар


Нэр үг

jaar

жил