hjul

Wiktionary-с

Даниар


Нэр үг

hjul

Норвегиар


Нэр үг

hjul

Шведээр


Нэр үг

hjul