geo

Wiktionary-с

Англиар


Дуудлага

/ɡjəʊ/

Нэр үг

geo

Лимбургээр


Дуудлага

/ˈʝeː˦joː˧]/

Нэр үг

geo

(математик, этгээд хэл) багц хавтгай дөрвөлжин

Нэр үг

geo газар зүй

Дуудлага

/ʝəʔˈo˦/

Тэмдэг нэр

geo

хачин