galego

Wiktionary-с

Галисаар


Нэр үг

galego

гали хэл

Испаниар


Нэр үг

galego

гали хэл

Португалаар


Нэр үг

galego

гали хэл