Jump to content

fredag

Wiktionary-с

Даниар


Нэр үг

'fredag (олон тоон дээр ')

[1] баасан гараг тайлбар: төвд гаралтай монголжсон нэр
[2] сугар гараг тайлбар: самгард гаралтай монголжсон нэр
[3] алтан одон

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Норвегиар


Нэр үг

'fredag (олон тоон дээр ')

[1] баасан гараг тайлбар: төвд гаралтай монголжсон нэр
[2] сугар гараг тайлбар: самгард гаралтай монголжсон нэр
[3] алтан одон

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Шведээр


Нэр үг

'fredag (олон тоон дээр ')

[1] баасан гараг тайлбар: төвд гаралтай монголжсон нэр
[2] сугар гараг тайлбар: самгард гаралтай монголжсон нэр
[3] алтан одон

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг