fredag

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Flag of Denmark.svg Даниар


Нэр үг

'fredag (олон тоон дээр ')

[1] баасан гараг тайлбар: төвд гаралтай монголжсон нэр
[2] сугар гараг тайлбар: самгард гаралтай монголжсон нэр
[3] алтан одон

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Flag of Norway.svg Норвегиар


Нэр үг

'fredag (олон тоон дээр ')

[1] баасан гараг тайлбар: төвд гаралтай монголжсон нэр
[2] сугар гараг тайлбар: самгард гаралтай монголжсон нэр
[3] алтан одон

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Flag of Sweden.svg Шведээр


Нэр үг

'fredag (олон тоон дээр ')

[1] баасан гараг тайлбар: төвд гаралтай монголжсон нэр
[2] сугар гараг тайлбар: самгард гаралтай монголжсон нэр
[3] алтан одон

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг