flauta

Wiktionary-с

Астураар‏‎


Нэр үг

flauta

лимбэ

Галисаар


Нэр үг

flauta

лимбэ

Каталанаар


Нэр үг

flauta

лимбэ

Испаниар


Нэр үг

flauta

лимбэ

Исландаар


Нэр үг

flauta

лимбэ

Польшоор


Нэр үг

flauta

лимбэ

Португалаар


Нэр үг

flauta

лимбэ

Хорватын серб


Нэр үг

flauta

лимбэ

Словакаар


Нэр үг

flauta

лимбэ