farge

Wiktionary-с

Норвегиар


Нэр үг

[1] өнгө

Орчуулга