faen

Wiktionary-с

Бисламагаар


Нэр үг

faen

Норвегиар


Нэр үг

faen

Норвегиар Нинорск


Нэр үг

faen

Уэльсээр


Нэр үг

faen