computer

Wiktionary-с

Англиар


Цахим тооцоолуур

Нэр үг

computer (олон тоон дээр computers)

[1] цахим тооцоолуур
[2] компъютер, тайлбар: тооцоолон бодох үйлдэл хийх, төрөл бүрийн багаж хэрэгсэл төхөөрөмжүүдийг удирдах, хянах, төрөл бүрийн мэдээлэл хадгалах, эмхлэх, хайх зориулалт бүхий цахилгаан төхөөрөмж

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

to compute (үйл үг) + er (нэр үг гүйцээгч)

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Францаар


computer

[1] цахим
[2] тооцоолуур

Италиар


computer

[1] тооцоолуур

Латинаар


computer

[1] тооцоолуур

Голландаар


computer

[1] цахим тооцоолуур

Руманш


computer

[1] цахим тооцоолуур