casa

Wiktionary-с

Астураар‏‎


Нэр үг

casa

гэр

Галисаар


Нэр үг

casa

гэр

Испаниар


Нэр үг

casa

гэр

Италиар


Нэр үг

casa

гэр

Португалаар


Нэр үг

casa

гэр