cabin cruiser

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

cabin cruiser (олон тоон дээр cabin cruisers), мөн cabin-cruiser

[1] бүхээгтэй хөдөлгүүрт завь тайлбар: дотор нь унтаж болох нэг эсвэл хэд хэдэн тасалгаа бүхий хөдөлгүүрээр явдаг завь

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг