cabbage

Wiktionary-с

Англиар


Байцааны булцуу.

Нэр үг

[1] байцаа
[2] мэдрэлийн согогтой хүн
[3] мөнгө

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

[1] cabbage plant
[2] cole

Эсрэг утгатай үг