butt

Wiktionary-с

Англиар


Дуудлага

Нэр үг

Норвегиар


Тэмдэг нэр

butt

тулгаа

Норвегиар Нинорск


Тэмдэг нэр

butt

тулгаа