bus

Wiktionary-с
bus

Африкаансаар


Нэр үг

Каталанаар


Нэр үг

bus

Даниар


Нэр үг

bus

Англиар


Нэр үг

Францаар


Нэр үг

bus

Ирландаар


Нэр үг

bus

Литваар


Нэр үг

bus

Голландаар


Нэр үг

bus

Шведээр


Нэр үг

Сэбуаноор


bus

Тагалогоор


Нэр үг

bus

Чехоор


Нэр үг