bulgarsk

Wiktionary-с

Даниар


Тэмдэг нэр

bulgarsk

Болгарын

Норвегиар


Тэмдэг нэр

bulgarsk

Болгарын

Норвегиар Нинорск


Тэмдэг нэр

bulgarsk

Болгарын