bulgaro

Wiktionary-с

Интерлингва


Тэмдэг нэр

bulgaro

Болгар хэл

Италиар


Тэмдэг нэр

bulgaro

Болгар хэл

Португалаар


Тэмдэг нэр

bulgaro

Болгар хэл