brasiliansk

Wiktionary-с

Даниар


Тэмдэг нэр

brasiliansk

Бразилийн

Норвегиар


Тэмдэг нэр

brasiliansk

Бразилийн

Норвегиар Нинорск


Тэмдэг нэр

brasiliansk

Бразилийн