bornert

Wiktionary-с

Даниар


Тэмдэг нэр

bornert

нарийн сэтгэлгээтэй

Норвегиар


Тэмдэг нэр

bornert

нарийн сэтгэлгээтэй

Норвегиар Нинорск


Тэмдэг нэр

bornert

нарийн сэтгэлгээтэй

Шведээр


Тэмдэг нэр

bornert

нарийн сэтгэлгээтэй

Фарероор


Загвар:-foadj- bornert

нарийн сэтгэлгээтэй