bar

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

bar

Үйл үг

bar

Загвар:-aa-

Нэр үг

bar

Албанаар


Нэр үг

bar

Каталанаар


Нэр үг

bar

Чехоор


Нэр үг

bar

Далматинар


Үйл үг

bar

Даниар


Нэр үг

bar

Голландаар


Нэр үг

bar

Фарероор


Үйл үг

bar

Францаар


Нэр үг

bar

Германаар


Дайвар үг

bar

Загвар:-csb-

Нэр үг

bar

Курдээр


Нэр үг

bar

Латвиар‎


Үйл үг

bar

Доод Саксонаар


Нэр үг

bar

Испаниар


Нэр үг

bar

Исландаар


Нэр үг

bar

Италиар


Нэр үг

bar

Ложбанаар


bar

Норвегиар


Нэр үг

bar

Норвегиар Нинорск


Нэр үг

bar

Польшоор


Нэр үг

bar

Португалаар


Нэр үг

bar

Хорватын серб


Нэр үг

bar

Сомалиар


Үйл үг

bar

Шведээр


Нэр үг

bar

Туркээр


Нэр үг

bar