aur

Wiktionary-с

Румынаар


Нэр үг

aur

Уэльсээр


Нэр үг

aur