ara

Wiktionary-с

Каталанаар


Дайвар үг

ara

Ёруба


Нэр үг

ara

Латинаар


Нэр үг

ara

Португалаар


Нэр үг

ara

Францаар


Нэр үг

ara