alfabet

Wiktionary-с

Албанаар


Нэр үг

alfabet

Каталанаар


Нэр үг

alfabet

Даниар


Нэр үг

alfabet

Голландаар


Нэр үг

alfabet

Индонезаар


Нэр үг

alfabet

Малайзар


Нэр үг

alfabet

Норвегиар


Нэр үг

alfabet

Норвегиар Нинорск


Нэр үг

alfabet

Польшоор


Нэр үг

alfabet

Румынаар


Нэр үг

alfabet

Хорватын серб


Нэр үг

alfabet

Шведээр


Нэр үг

alfabet

Вьетнамаар


Нэр үг

alfabet