abdominal

Wiktionary-с

Англиар


Тэмдэг нэр

abdominal

хэвлийн

Каталанаар


Тэмдэг нэр

abdominal

хэвлийн

Францаар


Загвар:-fradj- abdominal

хэвлийн

Испаниар


Тэмдэг нэр

abdominal

хэвлийн

Германаар


Тэмдэг нэр

abdominal

хэвлийн

Португалаар


Тэмдэг нэр

abdominal

хэвлийн

Румынаар


Тэмдэг нэр

abdominal

хэвлийн

Шведээр


Тэмдэг нэр

abdominal

хэвлийн