año

Wiktionary-с

Галисаар


Тэмдэг нэр

año

жил

Испаниар


Тэмдэг нэр

año

жил

Науру


Тэмдэг нэр

año

зургаа