Sunday

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

Sunday (олон тоон дээр Sundays)

[1] ням гараг тайлбар: төвд гаралтай монголжсон нэр
[2] адъяа гараг тайлбар: самгард гаралтай монголжсон нэр
[3] наран одон

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг