Samoa

Wiktionary-с
Википедиа дээрх өгүүлэлийг үзэх:

Wikipedia

Samoa

Африкаансаар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Астураар‏‎


Нэр үг

Samoa

Самоа

Боснинар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Албанаар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Чехоор


Нэр үг

Samoa

Самоа

Даниар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Финляндаар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Францаар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Англиар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Испаниар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Италиар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Германаар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Голландаар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Норвегиар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Польшоор


Нэр үг

Samoa

Самоа

Португалаар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Румынаар


Нэр үг

Samoa

Самоа

Шведээр


Нэр үг

Samoa

Самоа

Сэбуаноор


Нэр үг

Samoa

Самоа

Тагалогоор


Нэр үг

Samoa

Самоа

Туркээр


Нэр үг

Samoa

Самоа

Узбекээр


Нэр үг

Samoa

Самоа

Хорватээр


Нэр үг

Samoa

Самоа