Oktober

Wiktionary-с

Африкаансаар


Нэр үг

Oktober

Германаар


Нэр үг

Oktober

Люксембургаар


Нэр үг

Oktober

Малайзар


Нэр үг

Oktober