Nauru

Wiktionary-с
Bandeira de Nauru.
Localização de Nauru.

Ачехаар


Нэр үг

Науру

Африкаансаар


Нэр үг

Науру

Арагоноор


Нэр үг

Науру

Загвар:-rup-

Нэр үг

Науру

Астураар‏‎


Нэр үг

Науру

Азербайжанаар


Нэр үг

Науру

Банжар


Нэр үг

Науру

Баскаар


Нэр үг

Науру

Загвар:-bcl-

Нэр үг

Науру

Бисламагаар


Нэр үг

Науру

Төвөдаар


Нэр үг

Науру

Бретоноор


Нэр үг

Науру

Боснинар


Нэр үг

Науру

Каталанаар


Нэр үг

Науру

Сэбуаноор


Нэр үг

Науру

Чехоор


Нэр үг

Науру

Загвар:-chy-

Нэр үг

Науру

Шонаар


Нэр үг

Науру

Корнишоор


Нэр үг

Науру

Ямайкийн нутгийн хэллэг


Нэр үг

Науру

Загвар:-diq-

Нэр үг

Науру

Даниар


Нэр үг

Науру

Хорватээр


Нэр үг

Науру

Шотландаар


Нэр үг

Науру

Словакаар


Нэр үг

Науру

Словенаар


Нэр үг

Науру

Испаниар


Нэр үг

Науру

Англиар


Нэр үг

Науру

Эстоноор


Нэр үг

Науру

Эстремадураар


Нэр үг

Науру

Шотланд гэльск


Нэр үг

Науру

Гагузар


Нэр үг

Науру

Загвар:-gsw-

Нэр үг

Науру

Германаар


Нэр үг

Науру

Доод Саксонаар


Нэр үг

Науру

Фарероор


Нэр үг

Науру

Францаар


Нэр үг

Науру

Яваар


Нэр үг

Науру

Галисаар


Нэр үг

Науру

Загвар:-hak-

Нэр үг

Науру

Загвар:-hif-

Нэр үг

Науру

Голландаар


Нэр үг

Науру

Мажараар


Нэр үг

Науру

Идо


Нэр үг

Науру

Загвар:-ilo-

Нэр үг

Науру

Индонезаар


Нэр үг

Науру

Интерлингва


Нэр үг

Науру

Нэгдмэл хэл


Нэр үг

Науру

Италиар


Нэр үг

Науру

Латинаар


Нэр үг

Науру

Латвиар‎


Нэр үг

Науру

Загвар:-lij-

Нэр үг

Науру

Лимбургээр


Нэр үг

Науру

Литваар


Нэр үг

Науру

Загвар:-olo-

Нэр үг

Науру

Ломбардар


Нэр үг

Науру

Люксембургаар


Нэр үг

Науру

Малайзар


Нэр үг

Науру

Маори


Нэр үг

Науру

Загвар:-cdo-

Нэр үг

Науру

Загвар:-nan-

Нэр үг

Науру

Нахуатл


Нэр үг

Науру

Норвегиар


Нэр үг

Науру

Норвегиар Нинорск


Нэр үг

Науру

Новиалар


Нэр үг

Науру

Окситанаар


Нэр үг

Науру

Загвар:-pam-

Нэр үг

Науру

Папиьяменто


Нэр үг

Науру

Пьемонт


Нэр үг

Науру

Польшоор


Нэр үг

Науру

Руманш


Нэр үг

Науру

Румынаар


Нэр үг

Науру

Хойд сами


Нэр үг

Науру

Самоанаар


Нэр үг

Науру

Загвар:-sgs-

Нэр үг

Науру

Сардинар


Нэр үг

Науру

Хорватын серб


Нэр үг

Науру

Сицилиар


Нэр үг

Науру

Силезийн


Нэр үг

Науру

Доод сорби


Нэр үг

Науру

Дээд сорби


Нэр үг

Науру

Швахили


Нэр үг

Науру

Шведээр


Нэр үг

Науру

Сунданесоор


Нэр үг

Науру

Тагалогоор


Нэр үг

Науру

Загвар:-ty-

Нэр үг

Науру

Кримийн Татаар


Нэр үг

Науру

Ток Писин


Нэр үг

Науру

Түркменээр


Нэр үг

Науру

Туркээр


Нэр үг

Науру

Загвар:-tw-

Нэр үг

Науру

Волоф


Нэр үг

Науру

Узбекээр


Нэр үг

Науру

Вепсоор


Нэр үг

Науру

Вьетнамаар


Нэр үг

Науру

Воро


Нэр үг

Науру

Загвар:-wa-

Нэр үг

Науру

Загвар:-war-

Нэр үг

Науру

Зазаки


Нэр үг

Науру

Зазаки


Нэр үг

Науру