Mông Cổ

Wiktionary-с

Вьетнамаар


Нэр үг

Mông Cổ

Монгол улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй