Habanes

Wiktionary-с

Сэбуаноор


Тэмдэг нэр

Habanes

Тагалогоор


Тэмдэг нэр

Habanes