Jump to content

Burkina Faso

Wiktionary-с

Африкаансаар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Албанаар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Германаар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Арагоноор


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Астураар‏‎


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Азербайжанаар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Доод Саксонаар


Загвар:-ndsnoun-

[1] Буркина Фасо улс

Баскаар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Бретоноор


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Каталанаар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Сэбуаноор


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Чехоор


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Корсикаар


Загвар:-conoun-

Буркина Фасо улс

Даниар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Словакаар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Словенаар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Испаниар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Эстоноор


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Финляндаар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Францаар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Фрисианаар


Загвар:-fynoun-

Буркина Фасо улс

Шотланд гэльск


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Уэльсээр


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Голландаар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Мажараар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Идо


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Индонезаар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Англиар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Интерлингва


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Италиар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Яваар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Ладин


Загвар:-ladnoun-

[1] Буркина Фасо улс

Лингала


Загвар:-lnnoun-

Буркина Фасо улс

Люксембургаар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Малайзар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Малагасаар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Мальтаар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Науру


Загвар:-nanoun-

Буркина Фасо улс

Норвегиар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Новиалар


Загвар:-novnoun-

[1] Буркина Фасо улс

Норвегиар Нинорск


Загвар:-nnnoun-

Буркина Фасо улс

Окситанаар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Польшоор


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Португалаар


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Руманш


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Румынаар


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Хорватын серб


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Швахили


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Шведээр


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Сунданесоор


Загвар:-sunoun-

Буркина Фасо улс

Тагалогоор


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Кримийн Татаар


Загвар:-crhnoun-

Буркина Фасо улс

Туркээр


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Волоф


Нэр үг

Буркина Фасо улс

Узбекээр


Нэр үг

[1] Буркина Фасо улс

Венетаар


Загвар:-vecnoun-

[1] Буркина Фасо улс

Вьетнамаар


Нэр үг

Буркина Фасо улс