Brunei

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Германаар


Нэр үг

[1] Брүнэй

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Испаниар


Нэр үг

[1] Брүнэй

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Португалаар


Нэр үг

[1] Брүнэй

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Румынаар


Нэр үг

[1] Брүнэй

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Англиар


Нэр үг

[1] Брүнэй

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг