Bolivia

Wiktionary-с

Африкаансаар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Астураар‏‎


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Албанаар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Даниар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Финляндаар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Галисаар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Англиар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Испаниар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Эсрэг утгатай үг

Италиар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Латинаар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Голландаар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Норвегиар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Норвегиар Нинорск


Bolivia

[1] Болив улс

Румынаар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Шведээр


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Тагалогоор


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Вьетнамаар


Нэр үг

Bolivia

[1] Болив улс