Benin

Wiktionary-с

Ачехаар


Нэр үг

Бенин улс

Африкаансаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-gsw-

Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-pdc-

Нэр үг

Бенин улс

Германаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-rup-

Нэр үг

Бенин улс

Азербайжанаар


Нэр үг

Бенин улс

Бага саксон


Нэр үг

Бенин улс

Доод Саксонаар


Нэр үг

Бенин улс

Банжар


Нэр үг

Бенин улс

Баскаар


Нэр үг

Бенин улс

Австро-Бавари


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-bcl-

Нэр үг

Бенин улс

Боснинар


Нэр үг

Бенин улс

Бретоноор


Нэр үг

Бенин улс

Кабилээр


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-kaa-

Нэр үг

Бенин улс

Сэбуаноор


Нэр үг

Бенин улс

Чехоор


Нэр үг

Бенин улс

Шонаар


Нэр үг

Бенин улс

Корнишоор


Нэр үг

Бенин улс

Ямайкийн нутгийн хэллэг


Нэр үг

Бенин улс

Хорватээр


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-diq-

Нэр үг

Бенин улс

Даниар


Нэр үг

Бенин улс

Шотландаар


Нэр үг

Бенин улс

Словакаар


Нэр үг

Бенин улс

Словенаар


Нэр үг

Бенин улс

Эстоноор


Нэр үг

Бенин улс

Фарероор


Нэр үг

Бенин улс

Финляндаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-stq-

Нэр үг

Бенин улс

Гагузар


Нэр үг

Бенин улс

Галисаар


Нэр үг

Бенин улс

Уэльсээр


Нэр үг

Бенин улс

Хаусаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-hif-

Нэр үг

Бенин улс

Голландаар


Нэр үг

Бенин улс

Мажараар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-ig-

Нэр үг

Бенин улс

Идо


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-ilo-

Нэр үг

Бенин улс

Индонезаар


Нэр үг

Бенин улс

Англиар


Нэр үг

Бенин улс

Интерлингва


Нэр үг

Бенин улс

Нэгдмэл хэл


Нэр үг

Бенин улс

Ёруба


Нэр үг

Бенин улс

Италиар


Нэр үг

Бенин улс

Конго


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-ki-

Нэр үг

Бенин улс

Ладин


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-lij-

Нэр үг

Бенин улс

Лимбургээр


Нэр үг

Бенин улс

Лингала


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-olo-

Нэр үг

Бенин улс

Ломбардар


Нэр үг

Бенин улс

Луганда


Нэр үг

Бенин улс

Люксембургаар


Нэр үг

Бенин улс

Малайзар


Нэр үг

Бенин улс

Мальтаар


Нэр үг

Бенин улс

Менйар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-cdo-

Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-nan-

Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-min-

Нэр үг

Бенин улс

Нахуатл


Нэр үг

Бенин улс

Науру


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-pih-

Нэр үг

Бенин улс

Норвегиар


Нэр үг

Бенин улс

Новиалар


Нэр үг

Бенин улс

Норвегиар Нинорск


Нэр үг

Бенин улс

Окситанаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-pam-

Нэр үг

Бенин улс

Папиьяменто


Нэр үг

Бенин улс

Пьемонт


Нэр үг

Бенин улс

Польшоор


Нэр үг

Бенин улс

Руманш


Нэр үг

Бенин улс

Румынаар


Нэр үг

Бенин улс

Хойд сами


Нэр үг

Бенин улс

Сардинар


Нэр үг

Бенин улс

Хойд Сото


Нэр үг

Бенин улс

Хорватын серб


Нэр үг

Бенин улс

Сесото


Нэр үг

Бенин улс

Сицилиар


Нэр үг

Бенин улс

Сомалиар


Нэр үг

Бенин улс

Доод сорби


Нэр үг

Бенин улс

Дээд сорби


Нэр үг

Бенин улс

Швахили


Нэр үг

Бенин улс

Шведээр


Нэр үг

Бенин улс

Тагалогоор


Нэр үг

Бенин улс

Кримийн Татаар


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-ts-

Нэр үг

Бенин улс

Туркээр


Нэр үг

Бенин улс

Түркменээр


Нэр үг

Бенин улс

Узбекээр


Нэр үг

Бенин улс

Венетаар


Нэр үг

Бенин улс

Вепсоор


Нэр үг

Бенин улс

Воро


Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-war-

Нэр үг

Бенин улс

Загвар:-zea-

Нэр үг

Бенин улс