Benin

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of the United Kingdom.svg Англиар


Нэр үг

[1] Бенин улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Flag of South Africa.svg Африкаансаар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин улс

Flag of the Czech Republic.svg Чехоор


Нэр үг

Benin

Бенин

Flag of Denmark.svg Даниар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин улс

Flag of the Netherlands.svg Голландаар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин

Flag of the Philippines.svg Тагалогоор


Нэр үг

Benin

[1] Бенин улс

Flag of Finland.svg Финляндаар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин

Flag of Indonesia.svg Индонезаар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин

Flag of Malaysia.svg Малайзар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин улс

Flag of Germany.svg Германаар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин улс

Flag of Hungary.svg Мажараар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин

Flag of Italy.svg Италиар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин

Flag of Norway.svg Норвегиар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин улс

Flag of Poland.svg Польшоор


Нэр үг

Benin

[1] Бенин

Flag of Romania.svg Румынаар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин

Flag of Sweden.svg Шведээр


Нэр үг

Benin

[1] Бенин улс

Flag of Turkey.svg Туркээр


Нэр үг

Benin

[1] Бенин улс

Flag of Uzbekistan.svg Узбекээр


Нэр үг

Benin

[1] Бенин

Flag of Slovakia.svg Словакаар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин улс

Flag of Slovenia.svg Словенаар


Нэр үг

Benin

[1] Бенин улс