Benelux

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

  1. Бенилюкс

Дуудлага

Оноосон нэр

Даниар


Нэр үг

  1. Бенилюкс

Дуудлага

Оноосон нэр

Германаар


Нэр үг

  1. Бенилюкс

Дуудлага

Оноосон нэр

Францаар


Нэр үг

  1. Бенилюкс

Дуудлага

Оноосон нэр

Исландаар


Нэр үг

  1. Бенилюкс

Дуудлага

Оноосон нэр

Люксембургаар


Нэр үг

  1. Бенилюкс

Дуудлага

Оноосон нэр

Норвегиар


Нэр үг

  1. Бенилюкс

Дуудлага

Оноосон нэр

Шведээр


Нэр үг

  1. Бенилюкс

Дуудлага

Оноосон нэр