Belçika

Wiktionary-с

Туркээр


Нэр үг

  1. Бельги

Дуудлага

Оноосон нэр

Орчуулга