Barbados

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

[1] Барбадос

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Африкаансаар


Нэр үг

[1] Барбадос

Астураар‏‎


Нэр үг

[1] Барбадос

Бретоноор


Нэр үг

[1] Барбадос

Даниар


Нэр үг

[1] Барбадос

Эстоноор


Нэр үг

[1] Барбадос

Финляндаар


Нэр үг

[1] Барбадос

Италиар


Нэр үг

[1] Барбадос

Каталанаар


Нэр үг

[1] Барбадос

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Голландаар


Нэр үг

[1] Барбадос

Норвегиар


Нэр үг

[1] Барбадос

Испаниар


Нэр үг

[1] Барбадос

Германаар


Нэр үг

[1] Барбадос

Польшоор


Нэр үг

[1] Барбадос

Португалаар


Нэр үг

[1] Барбадос

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Румынаар


Нэр үг

[1] Барбадос

Хорватээр


Нэр үг

[1] Барбадос

Шведээр


Нэр үг

[1] Барбадос

Туркээр


Нэр үг

[1] Барбадос

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Чехоор


Нэр үг

[1] Барбадос

Узбекээр


Нэр үг

[1] Барбадос