Argentina

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

[1] Аргентин улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Argentina

Каталанаар


Нэр үг

Argentina

[1] Аргентин улс

Чехоор


Нэр үг

Argentina

[1] Аргентин улс

Боснинар


Нэр үг

Argentina

Баскаар


Нэр үг

Argentina

Хорватээр


Нэр үг

Argentina

[1] Аргентин улс

Даниар


Нэр үг

Argentina

[1] Аргентин улс

Эстоноор


Нэр үг

Argentina

Испаниар


Нэр үг

Argentina

[1] Аргентин улс

Италиар


Нэр үг

Argentina

[1] Аргентин улс

Фарероор


Нэр үг

Argentina

Ирландаар


Нэр үг

Argentina

[1] Аргентин улс

Исландаар


Нэр үг

Argentina

[1] Аргентин улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Гуарани


Argentina

[1] Аргентин улс

Мажараар


Нэр үг

Argentina

Лингала


Argentina

Аргентин улс

Латвиар‎


Нэр үг

Argentina

Аргентин улс

Литваар


Нэр үг

Argentina

Интерлингва


Argentina

Аргентин улс

Индонезаар


Нэр үг

Argentina

Аргентин улс

Малайзар


Нэр үг

Argentina

Латинаар


Нэр үг

Argentina

Науру


Argentina

Аргентин улс

Норвегиар


Нэр үг

Argentina

Португалаар


Нэр үг

Argentina

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Руманш


Нэр үг

Argentina

Аргентин улс

Румынаар


Нэр үг

Argentina

Киняруанда


Argentina

Аргентин улс

Швахили


Нэр үг

Argentina

Шведээр


Нэр үг

Argentina

[1] Аргентин улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Ток Писин


Argentina

[1] Аргентин улс

Узбекээр


Нэр үг

Argentina

[1] Аргентин улс

Вьетнамаар


Нэр үг

Argentina

[1] Аргентин улс

Ёруба


Argentina

[1] Аргентин улс