Afganistan

Wiktionary-с

Боснинар


Нэр үг

Afganistan

Хорватээр


Нэр үг

Afganistan

Афганистан улс

Эстоноор


Нэр үг

Afganistan

Финляндаар


Нэр үг

Afganistan

Афганистан улс

Фрисианаар


Загвар:-fynoun- Afganistan

Афганистан улс

Исландаар


Нэр үг

Afganistan

Италиар


Нэр үг

Afganistan

Курдээр


Нэр үг

Afganistan

Мальтаар


Нэр үг

Afganistan

Науру


Afganistan

Польшоор


Нэр үг

Afganistan

Афганистан улс

Румынаар


Нэр үг

Afganistan

Афганистан улс

Словакаар


Нэр үг

Afganistan

Афганистан улс

Словенаар


Нэр үг

Afganistan

Афганистан улс

Туркээр


Нэр үг

Afganistan

Афганистан улс