ក្បាល

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Кхмер


Үгийн дуудлага

Orthographic and Phonemic ក្បាល
k̥pāl
WT romanisation kbaal
(standard) IPA(key) /kɓaːl/

Нэр үг

ក្បាល