အယ်လ်ဘေးနီးယား

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Мьянмар


Нэр үг

အယ်လ်ဘေးနီးယား

Ижил утгатай үг

Дуудлага

//