Jump to content

شۋېتسارىيە

Wiktionary-с

Уйгур


Нэр үг

[1] Швейцари

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг