Үг товчилж, шинэ үг бүтээх

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search
Хүмүүс ярьж бичихдээ илүүц, нуршаантай, давтамж бүхий үгийг аль болох хэмнэн товчлохын үүднээс олон янзын болзолт дүрс тэмдгийг зохион ашиглах болсны нэг нь үг товчлох арга юм.