статут

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[лат. statuo]
[англ. statut]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
1. Их Британий парламент, АНУ-ын Конгресс ба англо-америкийн эрх зүйн бүл бүхий бусад хэд хэдэн улсын хууль тогтоох зарим актын нэр; С.-д буй хэм хэмжээ нь нийтийн эрх зүйн зэрэгцээ англо-америкийн эрх зүйн бүлтэй улс орнуудад дагаж мөрддөг статутын эрх зүйг бүрдүүлнэ;
2. аль нэгэн байгууллага буюу нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дүрэм;
3. ямар нэгэн заавар;
4. олон улсын эрх зүйд олон улсын олон талт хэлэлцээрийн хэлбэр бүхий олон улсын ямар нэгэн байгууллагын үйл ажиллагааны дүрэм: Олон улсын байгууллагын С.-аар тухайн байгууллагын зорилго, түүний бүтэц, чиг үүргийг тодорхойлно. (жишээ нь НҮБ-ын Олон Улсын Шүүхийн С, Олон Улсын Эрүүгийн Шүүхийн Ромын С.).[1]
Creative Commons
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт