патент

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Хадмал үг

[лат. patens]
[англ. patent]

Тайлбар

хууль.
1. тухайн шийдэл нь шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар болохыг тодорхойлж, зохиогч нь тодорхой хугацаанд түүнийг өмчлөх онцгой эрхтэй болохыг хүлээн зөвшөөрч, эрх хэмжээ бүхий төрийн байгууллагаас олгодог баримт бичиг;
2. хэд хэдэн улсад аж ахуй эрхлэх үйл ажиллагааны тодорхой төрлийг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр.[1]
Creative Commons

Flag of Kyrgyzstan.svg Хиргисээр


патент

  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт