олон улсын хувийн эрх зүй

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[англ. private international law]
[ор. международное частное право]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
олон улсын шинжтэй (гадаадын элемент бүхий) иргэний эрх зүйн харилцааг зохицуулдаг эрх зүйн хэм хэмжээний нарийн төвөгтэй иж бүрдэл. Олон улсын шинж бүхий байдал нь ялангуяа, гадаадын иргэд, гадаадын хуулийн этгээд ба гадаад улсын оролцоотой байдгаар илэрнэ; энэ нь хоёр буюу түүнээс дээш хэд хэдэн улсын нутаг дэвсгэрт холбогдсон байж болно; ийм эрх зүйн харилцааны объект нь хилийн чанадад буй эд юмс байж болдог. О.у.х.э.з.-д “иргэний эрх зүйн харилцаа” хэмээх ойлголт нь онцгой учир холбогдолтой: энэ нь эд баялгийн төдийгүй эд баялагтай холбоотой эд баялгийн бус харилцаа түүнчлэн гэр бүл, хөдөлмөрийн ба байцаан шийтгэх ажиллагааны хэм хэмжээгээр зохицуулагдах харилцаа байдаг.[1]
Creative Commons
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт