мэдээллийн аюулгүй байдал

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Хадмал үг[засварлах]

[англ. information security]

Тайлбар[засварлах]

Мэдээлэлгүйгээр цагдаагийн ажил үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй, цагдаагийн ажлыг мэдээллийн ажил гэж ойлгож болно. Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн хэрэгцээ нь гэмт хэргийг хянах, захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд чиглэж байсан бол орчин үед цагдаагийн эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх асуудал нэмэгджээ.
Цаг хугацаагаа олсон үнэн зөв мэдээлэлгүй цагдаа бол хуулийг сахиулах хамгийн бага чадамжтай нийгмийн ердийн нэг төлөөлөгч байх бөгөөд мэдээж хэрэг эрх зүй зөрчлийг мөрдөн шалгах чадамжгүй байна. Иймээс цагдаа аливаа мэдээлэлд хандах боломжтой байх ёстой. Түүнчлэн хулгайлагдахгүй, устгагдахгүй, өөрчлөгдөхгүйгээр үнэн зөв мэдээлийг дамжуулах чадвартай байх нь чухал. Тийм ч учраас цагдаагийн үйл ажиллагааны мэдээллийн аюулгүй байдал хорин нэгдүгээр зууны хамгийн чухал асуудал болж байна.
Мэдээллийн аюулгүй байдал нь “мэдээлэл, түүний агуулга, түүнийг агуулж байгаа, хэрэглэж байгаа, дамжуулж байгаа төхөөрөмж, мэдээллийн эргэлтийн тогтолцооны хамгаалалт” юм. Мэдээллийн аюулгүй байдал нь хувийн аюулгүй байдал, үйл ажиллагааны аюулгүй байдал, харилцаа холбооны аюулгүй байдал, сүлжээний аюулгүй байдал, электрон нотлох баримтын аюулгүй байдал гэх мэтээр задарна.
Цагдаагийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад мэдээллийн технологийн системийг ашиглах өгөгдлийг сүлжээгүй төхөөрөмжид хадгалах, хадгалах зай багтаамж багатай төхөөрөмж ашиглах, байгууллагынхаа хэмжээнд холбоо харилцааны тусгай суваг ашиглах зэрэг аргууд байна.[1]
  1. Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн, Цагдаагийн шинжлэх ухааны зарим нэр томьёоны гарын авлага, Улаанбаатар 2017