жума

Wiktionary-с

Хиргисээр


Нэр үг

жума

Тажикаар


Нэр үг

жума