ваша

Wiktionary-с

Беларусаар


Нэр үг

ваша

Болгараар


Нэр үг

ваша

Чечениэр


Нэр үг

ваша

ах дүү

Оросоор


Нэр үг

ваша

Украйнаар


Нэр үг

ваша