арбитраж

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[лат. арбитраж - arbitrage]
[англ. арбитраж - arbitration]

Тайлбар[засварлах]

банк санхүү.
маргаан шийдвэрлэх үйл явц. Санхүүгийн зах зээлд хийсэн гэрээ хэлэлцлээс үүссэн маргааныг гэрээний талууд харилцан тохиролцож, тухайн харилцааг мэргэшсэн хөндлөнгийн этгээдээр шийдвэрлүүлэх шүүхийн бус арга буюу арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх арга.[1]
Creative Commons
  1. А.Ганзориг нар “Банк санхүүгийн нэр томьёоны тайлбар толь", Улаанбаатар 2015 он